گروه آموزش ابتدایی

آموزش ابتدایی در پایه دوم وسوم

بررسی کتاب علوم سوم دبستان

 

احمدمحمدی

دبستان گلزار

سال تحصیلی 91-90

 

 فهرست مطالب

عنوان............................................ صفحه

مقدمه............................................ 1

چرا بایستی کتاب علوم را بررسی کنیم...............

 بند 1 بررسی کتاب از نظر کلیات و کتاب شناسی......

بند 2 اهداف هر بخش................................

بند3 انتخاب و تفسیر حداکثر دو تصویر از هر بخش.....

بند4 به نظر شما هر بخش بهتر است با چه روشی تدریس شود چرا؟   

بند5 آیا محتوای کتاب مورد بررسی با ویژگی های مخاطبی مناسب است 

بند6 آیا به ویژگیهای مرتبط با محیط توجه شده است یا نه؟   

بند7 آیا به شاخصهای مربوط به سلامت دانش آموزان توجه شده است؟ 

بند8 آیا موضوعات مطرح شده در علوم با زمان درسی در برنامه متناسب است یا نه؟...........................................

بند9 نقاط قوت کتاب مورد بررسی شده چه بوده است؟...

بند10 چه پیشنهاداتی برای کتاب مورد نظر دارید؟....

بند11 نقاط ضعف کتاب مورد بررسی را بنویسید........

بند12 ابتکارات و خلاقیت ها و نو آوریها............

بند13 اگر شما به جای دانش آموزان بودید دوست داتید چه مطالب بیشتری را بیاموزید.........................................

  مقدمه

فراگیری علوم تجربی به کودکان کمک می کند تا روش های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند. برای این منظور آنها باید مفاهیمی کسب کنند که به آنها کمک کند تجارب خود را با یکدیگر مربوط سازند. امروزه آموختن علوم تجربی همچون سود آموزیوحساب کردن امری اساسی و ضروری است که با زندگی روزمره ی ما در ارتباط است و با پیشرفت تکنولوژی اهمیت آن بیشتر شده است.

فراگیری این آموزش در اوایل دوران کودکی از دو نظر اهمیت دارد؛ یکی آنکه کودکان در می یابند که عقاید صحیحی است که مستدل باشد و دوم اینکه احتمال پذیرش نظریات غیر مستدلی که با مفاهیم علمی در تضاد مستقیم است کم می شود.

آنچه مهم است این است که بررسی های متعدد نشان داده که هر چه طول مدت زمانی که فرد ایده ای غلطی

را کسب کرده زیادتر باشد امکان تغییر آن مشکل است.

به همین دلیل اگر آموزش علوم در دوره دبستان سیر منطقی خود را طی کند مانع پیدایش بحران در دوره های راهنمایی و دبیرستان می شود.

 

 چرا بایستی کتاب علوم را بررسی کنیم و چگونه بررسی می کنیم.

بررسی

 در بررسی کتاب علوم معلمان با مفاهیم کتاب آشنا می شوندو در صورت وجود اشکال آن را برطرف می کنند و با اعتماد به نفس و اطمینان می توانند بهترین تدریس را انجام دهند همچنین متوجه می شویم که کتاب علوم از چه فصل های تشکیل شده و اهداف هر فصل چیست و چگونه می توان فصل ها را به هم تطبیق داد. چون بیشترین هدف علوم تقویت مهارت های مختلفی چون مشاهده، اندازه گیری، طبقه بندی، تفسیر کردن و برقراری ارتباط و.. است با بررسی متوجه می شویم که هر فصل کدام مهارت را در دانش آموزان تقویت می کند و چگونگی اثر علوم در زندگی روزمره و چگونگی مقابله با مشکلات و حل بعضی از مسائل روزمره به کمک علوم می باشد همچنین با بررسی علوم متوجه می شویم که از چه شیوه و روش تدریسی استفاده شود دانش آموزان آن مبحث را بهتر یاد می گیرند و چون درس علوم در همه پایه ها به هم مرتبط هستند با بررسی علوم به چگونگی ارتباط آن پی می برند ومی فهمیم که اطلاعات قبلی دانش آموزان تا چه حدی است کتاب علوم از چه آزمایشاتی تشکیل شده و چگونه می توان آن آزمایشات را اجرا کرد و همچنین با اهداف تصاویر نیز آشنا می شوند.

  بند1 بررسی کتاب از نظر کلیات و کتاب شناسی

کتاب مورد نظر در پایه ی سوم ابتدایی دارای 117 صفحه می باشد و 4 فصل هر فصل دارای چند بخش است.

که بخش های تشکیل دهنده ی آن شامل

1)علوم زیستی: نیازهای جانوران- جانوران مهره دار- گوناگونی گیاهان

2) علوم فیزیکی: گرما و مواد(1)- گرما و مواد(2)-انرژی چیست؟- منابع انرژی

3) علوم زمین: آب در روی زمین- دریاها

4) بهداشت:اندام های حرکتی- دستگاه گوارش-گوارش سالم

تعداد تصاویر 37 تصویر است که 12 تصویر مربوط به دختر و 25 تصویر پسر می باشد.

تعداد آزمایشات 28 ازمایش و 76 فعالیت می باشد.

نکته: با بررسی این بخش به این نکته پی بردیم که در این کتاب تعداد فعالیت هایی که به عهده ی دانش آموزان است بیشتر از فعالیتی است که به عهده ی معلم می باشد.

 بند2) اهداف هر بخش

اهداف علوم زیستی:نیاز های جانوران-جانوران مهره دار- گوناگونی گیاهان

نیاز های جانوران:

الف) جانوران به جای مناسب نیاز دارند

ب) جانوران به خانه نیاز دارند

ج) جانوران به غذا نیاز دارند

د) جانوران به هوا نیاز دارند

ه) جانوران به هم کاری نیاز دارند.

جانوران مهره دار:

الف)دانش آموزان با خصوصیات و ساختمان بدن ماهی ها آشنا می شوند.

ب) دانش آموزان با خصوصیات دوزیستان آشنا می شوند.

ج)دانش آموزان با خصوصیات خزندگان آشنا می شوند.

د) دانش آموزان با خصوصیات پرندگان آشنا می شوند.

و) دانش آموزان با خصوصیات پستانداران آشنا می شوند.

 

گوناگونی گیاهان:

الف)دانش آموزان با ریشه و کار آن آشنا می شوند.

ب) دانش آموزان با ساقه و کار آن آشنا می شوند.

ج) دانش آموزان با برگ و انواع آن آشنا می شوند.

د) دانش آموزان با گل و انواع آن آشنا می شوند.

و) دانش آموزان با دانه های یک قسمتی و دو قسمتی آشنا می شوند.

ه) دانش آموزان با مخروط آشنا می شوند.

علوم فیزیکی:گرما ومواد(1)- گرما و مواد(2)- انرژی چیست- منابع انرژی

گرما و مواد(1)

الف) دانش آموزان با تبدیل جامد و مایع به یکدیگر آشنا می شوند.

ب)دانش آموزان با تبدیل مایع و گاز به یکدیگر آشنا می شوند.

گرما و مواد(2)

الف) دانش آموزان با اثر گرما بر مواد جامد آشنا می شوند.

ب) دانش آموزان با اثر گرما بر مواد مایع آشنا می شوند

ج) دانش آموزان با اثر گرما بر گازها آشنا می شوند.

انرژی چیست؟

الف) دانش آموزان با انرژی و انواع آن آشنا می شوند.

ب) دانش آموزان با تبدیل انرژی به یکدیگر آشنا می شوند.

منابع انرژی

الف) دانش آموزان با منابع انرژی آب آشنا می شوند.

ب) دانش آموزان با منابع انرژی باد آشنا می شوند.

ج) دانش آموزان با منابع انرژی سوختنی ها آشنا می شوند.

علوم زمین: آب درونی زمین-دریاها

آب درونی زمین

الف) آشنایی دانش آموزان با آب در هوا

ب) آشنایی دانش آموزان با آب درونی خشکی

ج) آشنایی با آب در زیر زمین

د) آشنایی با آب آشامیدنی

دریاها

الف) دانش آموزان با دریاها آشنا می شوند.

ب) دانش آموزان با حرکت آب دریا آشنا می شوند

ج) دانش آموزان با نمک ها در دریا آشنا می شوند.

د)دانش آموزان با کف دریا آشنا می شوند.

بهداشت- اندامهای حرکتی- دستگاه گوارش- غذای سالم

اندامهای حرکتی

الف) دانش آموزان باقسمتهای اندام های حرکتی آشنا می شوند.

ب)دانش آموزان با ماهیچه ارادی و غیر ارادی آشنا می شوند.

ج) دانش آموزان با استخوان و اسکلت بدن آشنا می شوند.

د) دانش آموزان با مفصلها آشنا می شوند.

و) دانش آموزان با انواع آسیب های استخوان آشنا می شوند.

ز) دانش آموزان با چگونگی درمان آسیب های استخوان آشنا می شوند.

دستگاه گوارش

الف) دانش آموزان با قسمتهای مختلف دستگاه گوارش آشنا می شوند.

ب) دانش آموزان با عمل جذب آشنا می شوند.

ج) دانش آموزان با کار قسمتهای مختلف دستگاه گوارش آشنا می شوند.

غذای سالم

الف) دانش آموزان با پروتئین آشنا می شوند.

ب) دانش آموزان با قند و نشاسته و موادی که قند و نشاسته دارند آشنا می شوند.

ج) دانش آموزان با چربی ها آشنا می شوند

د) دانش آموزان با ویتامینها آشنا می شوند.

و)دانش آموزان با علت پوسیدگی دندان آشنا می شوند.

ز) دانش آموزان با کارهایی که برای سالم گذاشتن دستگاه گوارش لازم است آشنا می شوند.

 

    تصویر صفحه 12 بخش اول

تصویر از جانوران مختلف تهیه شده و جای تصویر در تمام صفحه است در بالای تصویر فقط چند خط نوشته درباره ی محل زندگی جانوران به ما نشان می دهد. در تصویر از رنگهای جذابی استفاده شده است لیمی توانست از رنگهای حقیقی جانوران استفاده کند و همچنین اطراف تصویر دارای یک فضای خالی می باشد که می توانست قسمتی از محیط زندگی جانوران را نشان می دهد.

در این تصویر جانورانی مانند موش، مار، میمون، بز کوهی، فک قرار دارد که هدف این تصویر نشان دادن محل زندگی جانوران مختلف است که همه جانوران فقط در یک جا قرار ندارند بلکه محیط زندگی آنها بسته به نیازشان با هم متفاوت است و بعضی از جانوران در دریا و بعضی در جنگل و بعضی در خشکی زندگی می کنند.

 

  تصویر در تمام صفحه جای گرفته و نمای زیبایی از کندوی عسل و زندگی اجتماعی مورچه ها را نشان می دهد.

این تصویر از رنگهای جذاب و واقعی استفاده شده و اطراف تصویر با چند خط نوشته درباره ی نیاز به همکاری جانوران پر شده است این تصویر زندگی گروهی زنبورها و مورچه ها را نشان می دهد که زنبور ها به کمک هم و با همکاری یکدیگر خانه ی خود را که همان کندو است را می سازد و مورچه ها نیز با همکاری دیگر غذا جمع آوری می کنند و این تصویر نشان می دهد که مورچه ها با یک ترتیب و نظم خاصی پشت سر هم  حرکت می کنند. و دانش آموزان با دیدن این تصویر زندگی اجتماعی را می آموزد که باید با هم کاری و همیاری خود را در هر موقعیت و شرایطی که قرار دارند به نحو احسن و درست انجام دهد با به موفقیت کامل برسد و هم چنین پیام بهداشتی هم در بردارد که باید هر کاری را درست و تمیز انجام دهیم مانند زنبور عسل که از شهده شیره ی گل های خوب و معطر برای ساختن عسل استفاده می کند.

و به نظر ما بهتر بود نمای زندگی مورچه ها روی زمین و حرکت به سوی لانه اش نشان دهد.

   تصویر صفحه21 بخش 1

 

 تصویر صفحه27 صفحه2

در اینجا تصویر تولید مثل یک دوزیست را نشان می دهد و دانش آموزان با دیدن این تصویر با مراحل تولید مثل دوزیست که با تخم ریز در داخل آب و ترکیب تخم ها ولارو را به وجود می آید که هیچ شباهتی با این ندارد و در این جا با آبشش نفس می کشد کم کم دارای دست و پا می شدند و به تدریج دم کوتاه و کوتاهتر می شود دو به یک قورباغه کامل تبدیل می گردد که با شش نفس می کشد و دارای زبان درازای می شد که با کمک آن می تواند حشرات را شکار کند و می تواند هم در خشکی و هم در آب زندگی کند

رنگ تصویر کاملاً مربوط با طبیعت است و با رنگ جذاب و جالبی رنگ آمیزی شده است بالای پایین تصویر با نوشته ای درباره ی دوزیستان طراحی شده است این تصویر به طور واضح و روشن مراحل تولید مثل یک دوزیست مانند قورباغه را طوری نشان داده که دانش آموزان می توانند خونه ی آن را در طبیعت مانند برکه و رودخانه مشاهده کنند.

 

   تصویر صفحه 35 بخش3

گوناگوی گیاهان: تصویر مورد نظر به این جهت انتخاب شده که این تصویر به دلیل آنکه گوناگونی گیاهان را به خوبی نشان داده و دانش آموزان را با انواع گیاهان به صورت درخت، درختچه، بوته و گل و علف آشنا

می کند مناسب است اندازه ی تصویر خوب است تمام صفحه را در بر گرفته است. رنگ آمیزی روشن و واضح است.

 

تصویر صفحه43 بخش3

این تصویر به این دلیل انتخاب شده که دانش آموزان هم به صورت نموداری و هم به صورت تصویری

 طبقه بندی با گیاهان دانه دار آشنا می شوند تصویر از نظر رنگ واضح و روشن است و نمودار به طور ساده و واضح طبقه بندی را برای دانش آموز بیان کرده است و دانش آموز به راحتی می تواند از روی تصویر گیاهان گل دار 3 گلبرگی و 4 یا5 گلبرگی را از هم تشخیص دهد.

تصویر صفحه46 بخش 4

تصویر مورد نظر واضح و گویاست. برای دانش آموز بسیار ساده و قابل لمس است به طوری که دانش آموز

می تواند این آزمایش را به راحتی در خانه انجام دهد و به نتیجه ی آزمایش پی ببرد اما باید این نکته را در نظر داشت که به دانش آموزان توصیه شود شعله ی شمع دستشان را نسوزاند یا باعث آتش سوزی نشود. این تصویر نشان دهنده ی تبدیل مواد مایع به جامداست یا همان عمل انجماد است که قطرات شمع در حالت افتادن مایع هستند و به محض رسیدن به روی بشقاب به جامد تبدیل می شوند. رنگ تصویر طبیعی و زیباست.

 

تصویر صفحه 61 بخش5

از جهت این که در 3 آزمایش به دانش آموزان نشان داده شده که مواد جامد، مایع و گاز در اثر گرما حجمشان زیاد می شود و آن ها را به صورت مصور و کاملاً واضح نشان داده این تصویر انتخاب شده است- از وسایل قابل دسترس برای کودکان برای آزمایش ها استفاده شده است.

تصویر صفحه 69 بخش6

تصاویر این صفحه بسیار زیبا و جذاب بوده است زیرا از تصاویر به صورت انیمیشن استفاده شده، رنگ آمیزی بسیار زنده و شفاف است. در این تصویر علاوه بر این که دانش آموزان با انواع انرژی آشنا می شوند از

دانش آموزان خواسته می شود که یک فعالیت را نیز انجام دهند.

 تصویر صفحه75 بخش 7

تصویر فعالیتی است که به وسیله ی دانش اموز به راحتی و با وسایل ارزان و ساده انجام می شود در این فعالیت دانش آموز با انرژی حرکتی آشنا شده تصویر بسیار واضح و روشن می باشد و مراحل ساخت فرفره را نشان داده است در این تصویر تبدیل انرژی ها به انرژی حرکتی را نشان می دهد.

   تصویر صفحه78 بخش7

تصویر بیانگر انرژی نورانی و سوخت است و اینکه چه استفاده هایی از این انرژی ها می شود و همچنین راه های به هدر رفتن انرژی را به دانش آموزان یاد آوری می کند. و اینکه با هدر رفتن این انرژی ها چه خسارتهایی به اقتصاد کشور وارد می شود.

  

تصویر صفحه82 بخش8

تصویر چرخه ی آب را نشان می دهد این فعالیت با نشان دادن مراحل چرخه آب با استفاده از رنگهای واقعی و جذاب بوده و بسیار گویا است و پیام درس را به وضوح می رساند.

  تصویر صفحه88 بخش8

تصویری بسیار زیبا و خواناست و مراحل تصفیه آب را نشان می دهد و دانش آموز با دیدن تصویر سد آشنا

می شوند و همچنین دانش آموز متوجه می شود آب آشامیدنی چقدر با ارزش است و با چه سختی تهیه می شود که می توان در همین تصویر صرفه جویی  آب آشامیدنی و تصفیه شده را به دانش آموز تذکر داد تا در زندگی صرفه جویی کنند.

    تصویر صفحه95 بخش9

دانش آموز با دیدن این تصویر با منطقه ساحلی- جزیره- کوه زیر دریایی- مناطق عمیق همچنین دریا و ساحل آشنا شده تصویر به طور واضح و از رنگهای جذاب و حقیقی تهیه شده است.

    تصویر صفحه102 بخش10

هدف این تصاویر مقایسه بین اسکلت ساختمان و اسکلت بدن و شباهتهای بین آنهاست و اهمیت اسکلت بدن را به دانش آموز نشان می دهد. و دانش آموزان متوجه می شود که همه ی قسمتهای بدن از استخوان تهیه شده است.

  

تصویر صفحه105 بخش 10

دراین تصاویر دانش آموزان با آسیب های استخوان و ماهیچه آشنا می شوند. و همچنین متوجه می شوند که برای فهمیدن نوع شکستگی از چه دستگاهی استفاده می شود و چه کارهایی را هنگام شکستگی باید انجام دهند.

  تصویر صفحه111 بخش11

دانش آموز با دیدن تصویر این صفحه با مراحل گوارش و جذب غذا و همچنین با قسمتهای مختلف دستگاه گوارش به خوبی آشنا می شوند چون دیدن قسمتهای مختلف دستگاه گوارش به صورت عینی برای دانش آموزان میسر نیست این تصویر یادگیری را برای دانش آموزان ملموس تر می کند.

     تصویر صفحه 113 بخش 12

این تصویر زیبایی انواع گروههای غذایی را نشان داده و دانش آموزان متوجه می شوند کدام غذاها گیاهی و کدام جانوری است. و هر غذایی چه موادی دارند یعنی کدام پروتئین و کدام چربی و کدام قند ونشاسته را در خود دربر دارند.

  تصویر صفحه116 بخش12

دانش آموزان به اهمیت دندان پی برده و با نحوه ی صحیح مسواک زدن آشنا می شوند. و همچنین مراحل پوسیده شدن دندانها را به دانش آموزان نشان می دهد.

    بند4 به نظر شما هر بخش بهتر است با چه روشی تدریس شود چرا؟

بخش 1« نیازهای جانوران»

بهتر است در این بخش از روش هایی مثل هم یاری، پرستش و پاسخ، گردش علمی و آزمایش استفاده شود روش همیاری چون به وسیله این روش می توانند در گروه هم فکری نموده و جانوران را با توجه به نیاز ها یشان می توانند طبقه بندی کنند. و همچنین با استفاده از روش پرستش و پاسخ تبادل نظر می کنند و با روش گردش علمی و بردن به باغ وحش دانش آموزان از نزدیک با جانوران و محل زندگی آنها آشنا می شوند. و به وسیله آزمایش دانش آموزان خود فعالیت نموده و به هدف درس پی می برند.

در این بخش از روش های هم یاری، گردش علمی و پرسش و پاسخ  استفاده می شود.

در روش همیاری کلیه ی دانش آموزان فعال بوده و با استفاده از فعالیت ها جانوران را با دو گروه مهره دارو

بی مهره طبقه بندی می کنند و با خصوصیات هر کدام آشنا می شوند. و با استفاده از روش پرسش و پاسخ و به وسیله ی خود دانش آموزان جانوران را طبقه بندی می کنیم.

بخش3:گوناگونی گیاهان

در این بخش با استفاده از روش های گردش علمی، آزمایش و همیاری تدریس می شود.

در روش گردش علمی دانش آموزان با گیاهان مختلف و همچنین قسمتهای مختلف یک گیاه از نزدیک آشنا می شوند به وسیله ی ازمایش کردن و کاشت گیاه با انواع ریشه ها، ساقه و برگ آشنا می شوند- به وسیله ی همیاری گیاهان را از لحاظ دانه دار و بی دانه انواع برگ، انواع ریشه طبقه بندی می کنند.

 

بخش 4 و 5 گرما و مواد1و2

در این بخش از روشهای آزمایش و خطا، پرسش و پاسخ استفاده می کنند با روش آزمایش دانش آموزان

می توانند اثر گرما بر مواد جامد، مایع و گاز را ثابت کنند. از طریق پرسش و پاسخ با انواع مواد و تبدیل آنها به یکدیگر آشنا می شوند.

بخش6: انرژی چیست؟

در این بخش از روش های پرسش و پاسخ و همیاری استفاده می شود

با استفاده از روش پرسش و پاسخ به سوالات پاسخ می دهند از طریق همیاری با انواع انرژی آشنا می شوند و وسایل اطرافشان را از نظر نوع، شکل انرژی طبقه بندی می کنند.

بخش7- منابع انرژی

در این بخش با استفاده از روش های گردش علمی و آزمایش و همیاری تدریس می شود.

از طریق آزمایش دانش آموزی تبدیل انرژی آشنا شده و از طریق گردش علمی و بردن دانش آموزان به جاهایی مثل سدها- نیروگاهها با منابع انرژی آشنا می شوند.

بخش9و8 آب در روی زمین و دریاها

در این بخش از روش های همیاری، پرسش و پاسخ و آزمایش استفاده می شود

در این فصل با توجه به اینکه فعالیت ها و آزمایش هایی وجود دارد پس با استفاده از روش آزمایش به انجام دادن آن می پردازیم بچه ها در گروه با استفاده از روش همیاری به تعامل در رابطه با آب های که در روی زمین است می پردازند و اینکه چه استفاده هایی از دریا می کنند و با استفاده از روش پرسش و پاسخ به سوالات دانش آموزان پاسخ داده می شود.

بخش10 اندام های حرکتی

در این بخش از روی همیاری و پرسش و پاسخ استفاده می شود.

روش نمایشی و با آوردن اسکلت بدن انسان به کلاس

بخش 11 و 12 دستگاه گوارش

در این بخش از روش آزمایشی نمایش و آوردن ماسک و روش پرسش و پاسخ و یا روش تلفیقی (پرسش و پاسخ و نمایشی)

بخش 11- غذای سالم

از روش همیاری برای طبقه بندی غذاها و روش نمایشی برای یاد دادن نحوه ی صحیح مسواک زدن روش پرسش و پاسخ

بند5 آیا محتوای کتاب مورد بررسی با ویژگیهای مخاطبین مناسب است؟

با توجه به اینکه دانش آموزان در سن 7 تا 12 ساله می باشند و در پایه سوم در سن 9 سالگی دارای خصوصیات و ویژگیهای بدنی و اجتماعی و شناختی مربوط به دوره خود می باشند. و چون در این سن پر جنب و جوش هستند اگر آنان را به کارهای نشسته وادار کنیم آنان نیروی اضافی خود را صرف عادت های ناهنجار عصبی می کنند بنابراین بهترین روش جهت تدریس درس علوم استفاده از روش همیاری و پرسش و پاسخ است زیرا در این روش ها تمامی دانش آموزان در آن فعال هستند.

و از ویژگیهای اجتماعی در این دوره دوستشان را خودشان انتخاب می کنند و دوستی آنها تقریباً پایدر است. گر چه پرخاشگری کلامی در بین آنها بیشتر از پرخاشگری بدنی است اما از آنان انتظار در گیر یهای پراکنده مانند تنه زدن و مشت زدن وجود دارد.

در این سن بچه ها از معلم خود راضی هستند آنان را دوست دارند و از پذیرش مسئولیت لذت می برند و از ویژگیهای شناختی انگیزه آموختن در این سنین نیرومند است و معلمان و مربیان وظیفه دارند این انگیزه را به اوج برسانند انگیزه آموزش، به طور کلی در بین دانش آموزان دبستانی بسیار نیرومند است. و وظیفه مربیان،

اوج دادن آن است. سخن گفتن برای آنان، دلپذیر و آسان تر از نوشتن است پاسخ دادن پرسشها را نیز، گذشته از درستی و نادرستی آن، دوست می دارند.

در کتاب علوم پایه ی سوم با توجه به ویژگیهای شناختی و اجتماعی و بدنی و استفاده از فعالیت های متنوع و تصاویر واضح و رنگ های جالب به تمام این ویژگیها توجه شده است.

بند6 آیا به ویژگیهای مرتبط با محیط توجه شده است یا نه؟

با توجه به اینکه هر فصل محیط قابل توجه خود را می طلبد در کتاب مورد نظر به این امر اهمیت داده شده است با توجه به اینکه دانش آموزان در شهر تهران زندگی می کنند و محیط زندگی آنها کمی متفاوت تراز محیط زندگی دانش آموزانی است که در شهرستان ها زندگی می کنند منازل آپارتمانی آلودگی های صوتی نبود حیاط برای ایجاد درخت و آب و هوای مخصوص و کم بود باران و برف و امثال آن کمی باعث مشکل می شود اما با درایت معلم و استفاده از شیوه های تدریس مانند گردش علمی و استفاده از ابزار مانند فیلم و اسلاید می تواند هر فصل را عینی تر نماید و اینکه با انجام دادن آزمایش و فعالیت ها در کلاس با روش همیاری و همچنین تغذیه مناسب و استفاده از شیر و نان های صنعتی و ورزش کردن برای داشتن بدنی سالم سعی شده است که این ویژگی به خوبی مورد بررسی قرار گرفته و با زندگی دانش آموزان عینیت پیدا کند.

بند7 آیا به شاخص های مربوط به سلامت دانش آموزان توجه شده است.

سلامت خردی و اجتماعی دانش آموزان که از اهم هدف های کتاب می باشد.توجه خاص شده است با استفاده از تغذیه مناسب و نشان دادن هرم غذایی مناسب و اهمیت دادن به ورزش و چگونه از انرژی خود استفاده کنند توجه شده است.

و اینکه محیط دانش آموزان باید محیطی بدون استرس دارای آب وهوای پاک و سالم باشد و تشویق دانش آموزان به رعایت بهداشت چه در منزل و چه در شهر و جامعه که باعث می شود محیط زیست سالمی داشته باشند با  هرس کردن نهال و استفاده از وسایل نقلیه عمومی به این امر کمک فراوانی می شود و در کتاب مذکور سعی می شده که سلامت جسمی دانش آموزان توجه خاص شود و از نظر تغذیه و اجتماعی و محیط نقاشی های فراوانی شده و در کتاب هم به این امر پرداخته است.

 

 

 

بند8 آیا موضوعات مطرح شده در علوم با زمان درسی در برنامه متناسب است یا نه؟

 

 

جدول زمانبندی

 

ماه

 صفحه

 بخش

مهر

21-6

بخش 1

آبان

44-22

بخش 2و3

آذر

62-45

بخش 4و5

دی

71-63

بخش6

بهمن

89-72

بخش 7و8

اسفند

100-90

بخش9

فروردین

108-101

بخش 10و11

اردیبهشت

112-109

بخش 12

و در هفته 7 ساعت علوم تدریس می شود. و کلاً در طی سال 224 ساعت علوم تدریس می شود و با توجه به اینکه تعداد صفحات علوم 112 صفحه می باشد

براحتی می توان درس علوم را با توجه به زمان بندی تدریس کرد.

 
بند9: نقاط قوت کتاب مورد بررسی چه بوده است؟

با توجه به ویژگیهای مربوط به دانش آموزان مطالب کتاب با سنین آنها هم خوانی داشته آنها را با علوم زیستی، علوم فیزیکی، علوم زمین و بهداشت آشنا می کند و اطلاعاتی جامع و کافی به دانش آموزان می دهد. تصاویر هر بخش جالب و برای دانش آموز ایجاد انگیزه لازم را می نماید و با انجام دادن آزمایشات هر بخش با علت تفهیم در یادگیری می شود.

و در کتاب مذکور سعی شده است که سلامت جسمی دانش آموزان توجه خاص شود. و از نظر تغذیه، اجتماعی و محیط تلاش های فراوانی شده و در کتاب هم به این امر پرداخته است.

بند10 : چه پیشنهاداتی برای کتاب مورد نظر دارید.

با توجه به اینکه بهداشت امری لازم و ضروری است می بایست این درس در ابتدای کتاب می بود و دانش آموزان با شناختی که راجع به دستگاه گوارش و تندرستی خود بدست می آورند با دیدی بازتر به شناخت گیاهان و جانوران می پرداختند و از منابع طبیعی بهتراستفاده می کردند و در انجام فعالیتها و آزمایشات نکات بهداشتی رعایت شود.

بند11 : نقاط ضعف کتاب مورد بررسی را بنویسید.

در تصویر صفحه19 بر فعالیت مورد نظر به بحث بهداشت فردی اهمیت داده نشده است زیرا دانش آموزان بدون دستکش در حال انجام آزمایش با خاک هستند.

در آزمایش کنید صفحه92 در متن آزمایش به دو نعلبکی اشاره شده ولی در تصویر از دو بشقاب یکبار مصرف اشاره شده و تصویر صفحه93 از یک نقاشی بسیار بی روح و مرده استفاده شده و در تفسیر کنید صفحه115 به مواد معدنی اشاره ای نشده است.

 بند12: ابتکارات، خلاقیت ها و نو آوری های خود را برای این کتاب بنویسید.

درست کردن پنکه به وسیله ی آرمیچر و پروانه برای درس تبدیل انرژی که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند.

نمایش دستگاه گوارش گوسفند به شکل واقعی در کلاس.

پیش بندی سفیدی را تهیه کرده و روی آن شکل مری و معده و دستگاه گوارش را رسم می کنیم و دانش آموز به تن کرد تا با جای آنها در بدن آشنایی پیدا کنند.

بند13: اگر شما به جای دانش آموزان کلاس بودید دوست داشتید چه مطالب بیشتری را بیاموزید:

با توجه به سن کودکی و کنجکاوی دانش آموزان در این سنین، ما دوست داشتیم درس از روشهای فعال همراه با فیلم و بازدید علمی همراه می شد چون این خود باعث تفهیم یادگیری می شود و بهترین کتاب درسی فصل از نظر،درس مهره داران می باشد چون با جانوران زیادی آشنا می شویم چون شکلهای حیوانات این فصل بسیار زیباست. همچنین با توجه به سرعت پیشرفت های علمی در جهان امروز بهتر می باشد که از مسائل علمی روز (مثل انرژی هسته ای) فضا، بصورت ساده نیز در کتاب بیان شود.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 7:3  توسط احمد محمدی  |